Informacje

Powiększ obrazek

Informacje

Informacje, ogłoszenia bieżące


Szkolenie online „Skutki podatkowe i pracownicze wsparcia z tarcz antykryzysowych i kontrola prawidłowości wydatkowanych środków”, 26.04.2021 r., godz.: 10:00
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie online „Skutki podatkowe i pracownicze wsparcia z tarcz antykryzysowych i kontrola prawidłowości wydatkowanych środków”, które odbędzie się 26  kwietnia 2021 r., godz.: 10:00

Więcej informacji:

http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=209213

*Szanowni Państwo,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią DZP Domański Zakrzewski Palinka, zaprasza państwa na bezpłatne  webinarium: 
ISO 37001 – korzyści z wdrożenia normy antykorupcyjnej
 
które odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 do 12:00.


Więcej informacji:

http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=209213 

                                                                                                                                                                                                                          

Przedsiębiorca, który inwestuje w gminie Śrem, może uzyskać pomoc publiczną z kilku źródeł :
 • granty rządowe
 • z tytułu ulokowania inwestycji na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną
 • z gminy Śrem
 • z Powiatowego Urzędu Pracy
 • z Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości (fundusz JEREMIE, mikropożyczki) 
Pomoc  publiczną, która ma różne źródła i formy, determinuje często: sektor gospodarki, w którym inwestor prowadzi działalność gospodarczą, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz ilość utworzonych nowych miejsc pracy. 
 
 • granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Forma wsparcia
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
 
Beneficjenci
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
1. sektor motoryzacyjny,
2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
3. sektor lotniczy,
4. sektor biotechnologii,
5. sektor rolno-spożywczy,
6. sektor nowoczesnych usług,
7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
 
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Logo

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
paih.gov.pl  
 • z tytułu ulokowania inwestycji na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym.
W przypadku korzystania przez inwestora z pomocy publicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji, w województwie wielkopolskim można uzyskać pomoc w wysokości od 25 do 45% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

WSSE Invest Park Sp. z o.o.
 LogoWSSE Invest Park Sp. z o.o.
 invest-park.com.pl

 


 

 • z gminy Śrem

Przedsiębiorcy inwestujące na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego są zwolnieni z podatku od nieruchomości  na okres 5 lat.

W 2019 roku przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz nowo wybudowanych budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenie gminy Śrem. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 3 lub 5 lat w zależności od wysokości kosztów kawlifikowanych inwestycji. 

Zwolnienie określają uchwały:

 • Uchwała Nr 241/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Śremie  -http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=54281
 • http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=54582

Urząd Miejski w Śremie
srem.pl
bip.srem.pl 
 • z Powiatowego Urzędu Pracy

Wsparcie urzędu pracy może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż, refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy, na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni lub wielu innych form.
 
Powiatowy Urząd Pracy Logo

Powiatowy Urząd Pracy • z Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług informacyjno  - doradczych stowarzyszenia oraz działalności finansowej. Unia realizuje inicjatywę JEREMIE – niskoprocentowe kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców. 


Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Logo
Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości


 
 
Przedstawiamy też Państwu krótki przewodnik, który wskazuje miejsce załatwienia spraw w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.
Przewodnik inwestora

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X