Informacje

Informacje

Informacje, ogłoszenia bieżące

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z HR INSTITUTE, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:
 
„Jak zorganizować pracę zdalną w dobie COVID 19? Wyzwania i obowiązki pracodawców"

Więcej informacji:

http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=209213


                                                                                                                                                                                                                          

Przedsiębiorca, który inwestuje w gminie Śrem, może uzyskać pomoc publiczną z kilku źródeł :
  • granty rządowe
  • z tytułu ulokowania inwestycji na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną
  • z gminy Śrem
  • z Powiatowego Urzędu Pracy
  • z Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości (fundusz JEREMIE, mikropożyczki) 
Pomoc  publiczną, która ma różne źródła i formy, determinuje często: sektor gospodarki, w którym inwestor prowadzi działalność gospodarczą, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz ilość utworzonych nowych miejsc pracy. 
 

 

  • granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Forma wsparcia
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
 
Beneficjenci
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
1. sektor motoryzacyjny,
2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
3. sektor lotniczy,
4. sektor biotechnologii,
5. sektor rolno-spożywczy,
6. sektor nowoczesnych usług,
7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
 
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
 

logo-paiiiz.jpg

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
paih.gov.pl 

  
  • z tytułu ulokowania inwestycji na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym.
W przypadku korzystania przez inwestora z pomocy publicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji, w województwie wielkopolskim można uzyskać pomoc w wysokości od 25 do 45% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

logo-1.pngWSSE Invest Park Sp. z o.o.
 invest-park.com.pl

 


 

  • z gminy Śrem

Przedsiębiorcy inwestujące na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego są zwolnieni z podatku od nieruchomości  na okres 5 lat.

W 2019 roku przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz nowo wybudowanych budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenie gminy Śrem. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 3 lub 5 lat w zależności od wysokości kosztów kawlifikowanych inwestycji. 

Zwolnienie określają uchwały:

Urząd Miejski w Śremie
srem.pl
bip.srem.pl 
  • z Powiatowego Urzędu Pracy

Wsparcie urzędu pracy może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż, refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy, na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni lub wielu innych form.
 
logo-pup.jpg

Powiatowy Urząd Pracy  • z Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług informacyjno  - doradczych stowarzyszenia oraz działalności finansowej. Unia realizuje inicjatywę JEREMIE – niskoprocentowe kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców. 


ugrs.jpg
Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości


 
 
Przedstawiamy też Państwu krótki przewodnik, który wskazuje miejsce załatwienia spraw w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.
Przewodnik inwestora

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X