Nieruchomości Usługowe

Odległości

Oferta na najem części nieruchomości zabudowanej położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16

Drukuj Powiadom znajomego

ul. Szkolna 16

Wyrzeka

Numer ewidencyjny działki 439/5

Powierzchnia użytkowa budynku 465,04 m2

Powierzchnia gruntu 3.700 m2

Przeznacza się do oddania w najem części nieruchomości gruntowej o pow. 3700,0 m2 zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 503,44 m2, położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/5, z wyłączeniem pomieszczeń o pow. 38,40 m2 znajdujących się w tylnej części budynku.

Opis przedmiotu najmu
Na nieruchomości preferowane jest prowadzenie działalności oświatowej lub opiekuńczej.
Pomieszczenia w budynku wyłączone z najmu są wykorzystywane przez Sołectwo wsi Wyrzeka w związku z funkcjonującym w sąsiedztwie boiskiem sportowym.
W budynku podjęte zostały i nie zakończone przez poprzedniego najemcę prace adaptacyjno - remontowe.
Wszystkie media (tj. energia elektryczna, gaz i woda) w budynku zostały odłączone, a umowy z dostawcami tych mediów rozwiązane, w związku
z tym przyszły najemca zobowiązany będzie do zawarcia nowych umów (wraz
z montażem liczników).
 
Zainteresowane osoby mogą składać zgłoszenia intencyjne w Urzędzie Miejskim w Śremie, pok. nr 2 (w godzinach pracy Urzędu).
 
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę podmiotu i jego siedzibę,
  • opis dotychczas prowadzonej działalności,
  • szczegółowy opis planowanej działalności w budynku,
  • informację o planowanym zakresie i szacunkowych kosztach prac adaptacyjno- budowlanych niezbędnych do dostosowania nieruchomości dla potrzeb działalności, którą zainteresowany chce podjąć w budynku (należy załączyć szkic, projekt lub wizualizację),
  • informację o źródłach finansowania prac adaptacyjno-budowlanych,
  • oczekiwany termin zawarcia umowy oraz okres jej trwania,
  • datę sporządzenia zgłoszenia i podpis osoby uprawnionej.

 
W przypadku zgłoszenia zainteresowania gmina Śrem zastrzega sobie możliwość ogłoszenia  przetargu na najem.
 
Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pok. nr 26, tel. 61 28 47 169.


 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

Informacje o nieruchomości 
Zespół  Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 26, tel. 61 28 47 169
 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X